SLA voor de juiste kwaliteit.

We werken met een SLA (een Service Level Agreement, niet de groente :). Een duidelijke overeenkomst waarin we het onderhoud van jouw weboplossing borgen. We leggen je uit wat deze SLA precies inhoudt.
English version

Service & Optimalisatie

Omdat een weboplossing
nooit helemaal af is.

Het is wellicht overbodig te vermelden. Maar een weboplossing is eigenlijk nooit af en heeft onderhoud en optimalisatie nodig.

Service in de praktijk
Het beheer van de weboplossing wordt uiteraard door ons verzorgd. Als basis afspraak monitoren en verzorgen we automatische updates zoals beveiligings- en centrale updates.

Service & Optimalisatie van Onsweb

Voor het optimaliseren van jouw weboplossing:

>  Support en ondersteuning

>  Maandelijkse beveiligingsupdates

>  100% bug free garantie

>  Maandelijkse reporting

>  Professionele projectomgeving in JIRA

 

Meer weten?
De uitleg

Wat is
een SLA?

Een SLA, niet de groente :), wordt ook wel Service Level Agreement genoemd en is een standaard overeenkomst tussen Onsweb en jouw organisatie waarin de rechten en plichten staan omschreven ter aanvulling op de gemaakte afspraken. Het speciale Service & Optimalisatie team van Onsweb is verantwoordelijk voor de borging van deze SLA.

Afbeelding contract Service Level Agreement Onsweb
Screenshot van New Relic
STANDAARD SLA

Wat zit er in
de standaard SLA?

In een SLA wordt de kwaliteit beschreven van de diensten die we leveren tijdens en na het opleveren van een project. Wij bieden iedere klant van Onsweb een standaard SLA voor website en applicatieontwikkeling. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en weet je dat wij de maximale inspanning verrichten om jouw oplossingen veilig te houden.

Support en Ondersteuning.

Uiteraard vallen ook support en ondersteuning onder de standaard SLA. Een verzoek tot support of ondersteuning kun je telefonisch indienen via 010-310 34 10, of online via ons klantenportaal bereikbaar via www.onsweb.nl/klantenportaal. De hieronder vermelde responstijden streven wij na, al proberen we het in de praktijk altijd sneller te doen, en zijn alleen van toepassing tijdens normale kantoortijden (werkdagen van ma t/m vr tussen 8:30 – 17:30). Buiten kantoortijden worden alleen meldingen die als storing worden aangemeld behandeld.

Critical

< 1 uur
  • Volledige storing – vb. alle gebruikers en kritische functies worden beïnvloed. De website, applicatie of dienst is volledig offline.

High

< 1 werkdag
  • Significante storing – vb. een groot aantal gebruikers of kritische functies zijn aangetast. De website, applicatie of dienst is gedeeltelijk niet beschikbaar.

Medium

< 2 werkdagen
  • Beperkte degradatie – vb. beperkt aantal gebruikers of functies zijn aangetast. De website, applicatie of dienst is wel beschikbaar.

Low

< 3 werkdagen
  • Kleine degradatie – vb. weinig gebruikers of één gebruiker wordt beïnvloed. De website, applicatie of dienst is wel beschikbaar.
Overzicht met screenshots New Relic
updates

Maandelijkse beveligingsupdates.

Onsweb gebruikt speciale monitoring software welke belangrijke beveiligingsupdates over de frameworks en gebruikte plugins meldt. Onze SLA voorziet in het doorvoeren van deze updates om de beveiligingsupdates gestructureerd door te kunnen voeren, zolang de oplossing bij ons in beheer is. Beveiligingsupdates krijgen altijd voorrang op andere uit te voeren werkzaamheden en worden zonder toestemming doorgevoerd om beveiliging van de website of applicatie te kunnen borgen.

DE KOSTEN

Wat kost een SLA
voor jou?

De kosten van de SLA zijn opgenomen in de overeenkomst die met Onsweb wordt afgesloten. Deze kosten kunnen wijzigen als er bijvoorbeeld functionele uitbreidingen worden gedaan die logischerwijs ook onderhouden moeten worden. Uiteraard sturen we hiervoor altijd vooraf een voorstel ter goedkeuring. Indien je ook hostingdiensten bij ons afneemt, dan geldt hiervoor een aparte ‘Hosting SLA’, die wordt opgenomen in een hostingovereenkomst. Uiteraard is ook de Hosting SLA erop gericht om je volledig te ontzorgen.

Team overleg Onsweb vergaderruimte boven
OPTIMALISATIE

Omdat je altijd meer conversie kunt behalen.

Naast de standaard SLA kunnen we een afspraak maken voor maandelijkse uren voor optimalisatie en kleine doorontwikkelingen.

Aanrader uit de praktijk

De uren voor optimalisatie en kleinere doorontwikkelingen die niet projectmatig hoeven te worden opgepakt kunnen we al tijdens Sprint 0 of 1 bepalen. We kunnen bijvoorbeeld de eerste 6 maanden uren reserveren voor kleine uitbreidingen en optimalisatie. Uren kunnen daarbij maandelijks opgespaard worden en in de sprints nader afgestemd worden.

Service & Optimalisatie van Onsweb

Voor het optimaliseren van jouw weboplossing:

>  Optimalisatie van jouw weboplossing

>  Budget afgestemd op jouw situatie

>  Google Analytics implementatie

>  Analyseren en verhogen van conversiedoelen

Meer weten?

Meer weten?
Vraag het Sebastian Huisman. Hij helpt je graag!