SLA voor kwaliteit, veiligheid en optimalisatie.

We werken met een SLA (een Service Level Agreement, niet de groente :). Een duidelijke overeenkomst waarin we het onderhoud en de optimalisatie van jouw weboplossing borgen. Daarnaast ontvang je een persoonlijk voorstel waarin we afspreken hoeveel tijd we nodig hebben voor de invulling van deze diensten. Door middel van maandelijkse rapportages houden we je volledig op de hoogte van wat er allemaal op de achtergrond gebeurd.  We leggen je uit wat deze SLA precies inhoudt.
English version

Service & Optimalisatie

Omdat een weboplossing
nooit helemaal af is.

Het is wellicht overbodig te vermelden. Maar een weboplossing is eigenlijk nooit af en heeft onderhoud en optimalisatie nodig.

Service in de praktijk
Het beheer van de weboplossing wordt uiteraard door ons verzorgd. Als basis afspraak monitoren en verzorgen we automatische updates zoals beveiligings- en centrale updates. Daarnaast is de SLA uit te breiden met verschillende services die aansluiten bij jouw weboplossing, zodat je nooit meer betaald dan nodig is.

Service & Optimalisatie van Onsweb

Voor het optimaliseren van jouw weboplossing:

>  Maandelijkse beveiligingsupdates

>  Support en ondersteuning

>  100% bug free garantie

>  Maandelijkse reporting

>  Professionele projectomgeving in JIRA

>  Uitvoeren en monitoren van testscripts

>  AVG-Service

>  Doorontwikkeling & optimalisatie

Vragen?
De uitleg

Wat is
een SLA?

Een SLA, niet de groente :), wordt ook wel Service Level Agreement genoemd en is een standaard overeenkomst tussen Onsweb en jouw organisatie waarin de rechten en plichten staan omschreven ter aanvulling op de gemaakte afspraken. Het speciale Service & Optimalisatie team van Onsweb is verantwoordelijk voor de borging van deze SLA en is erop gericht om jou volledig te ontzorgen.

Service Level Agreement

Wat staat er
in de SLA?

In een SLA wordt de kwaliteit beschreven van de diensten die we leveren tijdens en na het opleveren van een project. Wij bieden iedere klant van Onsweb een SLA voor website en applicatieontwikkeling. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en weet je dat wij de maximale inspanning verrichten om jouw oplossingen veilig te houden.

Support en Ondersteuning.

Uiteraard vallen ook support en ondersteuning onder de SLA. Een verzoek tot support of ondersteuning kun je telefonisch indienen via 010-310 34 10, of online via ons klantenportaal bereikbaar via onsweb.nl/klantenportaal. De hieronder vermelde responstijden streven wij na, al proberen we het in de praktijk altijd sneller te doen, en zijn alleen van toepassing tijdens normale kantoortijden (werkdagen van ma t/m vr tussen 8:30 – 17:30). Buiten kantoortijden worden alleen meldingen die als storing worden aangemeld behandeld.

Critical

< 1 uur

  • Volledige storing ? vb. alle gebruikers en kritische functies worden beïnvloed. De website, applicatie of dienst is volledig offline.

High

< 1 werkdag

  • Significante storing ? vb. een groot aantal gebruikers of kritische functies zijn aangetast. De website, applicatie of dienst is gedeeltelijk niet beschikbaar.

Medium

< 2 werkdagen

  • Beperkte degradatie ? vb. beperkt aantal gebruikers of functies zijn aangetast. De website, applicatie of dienst is wel beschikbaar.

Low

< 3 werkdagen

  • Kleine degradatie ? vb. weinig gebruikers of één gebruiker wordt beïnvloed. De website, applicatie of dienst is wel beschikbaar.
updates

Maandelijkse beveiligingsupdates.

Onsweb gebruikt speciale monitoring software welke belangrijke beveiligingsupdates over de frameworks en gebruikte plugins meldt. Onze SLA voorziet in het doorvoeren van deze updates om de beveiligingsupdates gestructureerd door te kunnen voeren, zolang de oplossing bij ons in beheer is. Beveiligingsupdates krijgen altijd voorrang op andere uit te voeren werkzaamheden en worden zonder toestemming doorgevoerd om beveiliging van de website of applicatie te kunnen borgen.

Testscripts

Controleren en bewaken
van functionaliteit.

Een testscript is een script voor het automatisch testen van de weboplossing op verschillende testcases. Zo houden we in de gaten of alle functionaliteiten na een beveiligingsupdate naar behoren blijven werken. Voor iedere weboplossing geldt dat we afspreken welke testscripts tijdens de garantietermijn gebruikt zullen worden en hoe vaak ze worden uitgevoerd. We bieden de mogelijkheid om de testscripts na de garantietermijn door te laten lopen of uit te breiden. Ook is het mogelijk om, ook al tijdens de garantietermijn, het aantal of soort testscripts uit te breiden. Denk bijvoorbeeld aan testscripts voor verschillende devices, browsers en besturingssystemen.

Maandelijkse rapportages

Voor inzicht in
onze werkzaamheden.

Je ontvangt van ons maandelijks een rapportage die we beschikbaar stellen in ons klantenportaal. Hierin zijn de door ons aan jouw weboplossing verrichtte werkzaamheden opgenomen. Daarnaast bieden we je kosteloos aanvullende tools en informatie afhankelijk van jouw weboplossing.

AVG-Service

Om aan de nieuwe AVG-wetgeving te voldoen.

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met ingang van 25 mei 2018 geldt deze privacy wetgeving in de hele Europese Unie. De wetgeving vereist dat we gegevensuitwisseling en het doel ervan duidelijk registreren. In de AVG-verwerkersovereenkomst borgen we met elkaar de afspraken omtrent deze privacybescherming. Om aan de nieuwe AVG-wetgeving te voldoen hebben we de AVG-service ontwikkeld. Maandelijks monitoren we of er wijzigingen hebben plaatsgevonden en houden hier de verslaglegging van bij.  Dit doen we in onze digitale projectomgeving die we je beschikbaar stellen. Iedere klant van Onsweb dient dan ook een verwerkersovereenkomst te ondertekenen. Je ontvangt een apart voorstel voor de AVG-service voor jouw weboplossing.

Maandelijkse optimalisatie

Omdat je jouw weboplossing toekomstproof wilt houden.

De techniek, maar ook jouw wensen en die van jouw gebruikers staan niet stil en veranderen constant. Daarom is het belangrijk dat jouw weboplossing ook in de toekomst aan de verwachtingen voldoet.

Aanrader uit de praktijk

Je kunt speciale uren voor doorontwikkelingen en optimalisatie reserveren. We kunnen bijvoorbeeld uren reserveren voor kleine uitbreidingen en optimalisatie. Uren kunnen daarbij maandelijks opgespaard worden en in de sprints nader afgestemd worden.

Service & Optimalisatie van Onsweb

Voor het optimaliseren van jouw weboplossing:

>  Optimalisatie van jouw weboplossing

>  Afgestemd maandelijks budget

>  Google Analytics implementatie

>  Analyseren en verhogen van conversiedoelen

>  Snel kunnen doorvoeren van kleine wensen

>  Uren kun je maandelijks opsparen en meenemen

Meer weten?
DE KOSTEN

Wat kost een SLA
voor jou?

De kosten van de SLA zijn opgenomen in de overeenkomst die met jou wordt afgesloten. Deze kosten kunnen wijzigen als er bijvoorbeeld functionele uitbreidingen worden gedaan die logischerwijs ook onderhouden moeten worden. Uiteraard sturen we hiervoor altijd vooraf een voorstel ter goedkeuring. Indien je ook hostingdiensten bij ons afneemt, dan geldt hiervoor een aparte ?Hosting SLA?, die wordt opgenomen in een hostingovereenkomst. Uiteraard is ook de Hosting SLA erop gericht om je volledig te ontzorgen.

Meer weten?
Neem contact met ons op. We helpen je graag!